close
close
nethel4nd

Onderzoek naar meer groen, voorzieningen en woningen aan Graadt van Roggenweg

NieuwsUTRECHT > Gemeente Utrecht en eigenaar Athora Netherlands onderzoeken of de aansluiting van de kantoorgebouwen aan de Graadt van Roggenweg op het toekomstige Beurskwartier kan verbeteren. Dit moet gebeuren door meer van groen, voorzieningen en mogelijk ook woningen. Zo wordt deze strook met alleen maar kantoren ook echt een onderdeel van Beurskwartier en de stad met doorgangen richting de Graadt van Roggenweg.

Gemeente Utrecht en Athora Netherlands hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend met als doel begin 2025 een stedenbouwkundig programma van eisen. Daarnaast treedt EDGE technologies op als gedelegeerd ontwikkelaar namens Athora.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening) geeft aan blij te zijn met deze intentie. ‘Het kantorencomplex is nu een aaneengesloten gebouw. Hoe mooi zou het zijn als dit echt onderdeel wordt van de stad en je straks vanuit het koffietentje onder de kantoren, via een nieuwe straat tussen de Graadt van Roggenweg en het Beurskwartier je lunch in het park kunt eten? Ook wordt er onderzocht of er woningen voor verschillende doelgroepen aan het gebied kunnen worden toegevoegd, want daar is een enorme behoefte aan in onze stad.’

Er moet een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het hele gebied opgesteld worden, waarin de randvoorwaarden voor ontwikkeling staan. Het gaat om een grote herontwikkeling en gebeurt in fases. De initiatiefnemer wil eerst delen A en B ontwikkelen (zie foto). In een latere fase de andere twee gebouwen (C en D). Hierbij wordt ook de buurt betrokken. De planning is om begin 2025 het SPvE aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. De bouw van de eerste fase zou daarna eind 2025 kunnen starten.

Related Articles

Back to top button