close
close
nethel4nd

UWV: ‘Iets meer ruimte op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant’

Deur: Olaf Knook

EconomieNOORD-BRABANT – De spanning op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant is in het vierde kwartaal van 2023 afgenomen. Dat is voor het tweede kwartaal op rij. Naar verwachting daalt de spanning in 2024 verder. Dat komt doordat het aantal vacatures afneemt en het aantal personen met een WW-uitkering stijgt. Toch wordt de arbeidsmarkt nog altijd als zeer krap getypeerd. Voor veel werkgevers blijft het lastig om geschikt personeel te vinden. De grootste krapte is er bij zorg- en dienstverlenende beroepen en in de ICT.

De krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant bereikte een hoogtepunt in het tweede kwartaal van 2022. Sindsdien is de krapte gedaald, met het tweede kwartaal van 2023 als uitzondering. In het laatste kwartaal van 2023 nam de spanning verder af, maar wordt de markt nog altijd als ‘zeer krap getypeerd. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse arbeidsmarkt die eind 2023 van ‘zeer krap’ in ‘krap’ veranderde.

Het is nog te vroeg om te spreken van een grote omslag op de arbeidsmarkt. Toch zijn er genoeg tekenen dat de arbeidsmarkt verandert: de jeugdwerkloosheid neemt toe, het aantal WW-uitkeringen, faillissementen en ontslagen stijgt en het aantal vacatures daalt. Eind 2023 stonden er ruim 4 vacatures tegenover iedere kortdurende WW’er (minder dan 6 maanden WW). Naar verwachting zijn dat er in 2024 minder.

Zorg, dienstverlening en ICT

Voor veel beroepen is de arbeidsmarkt nog altijd heel krap. Bijvoorbeeld voor zorg- en voor dienstverlenende beroepen. In de zorg is er een aanzienlijk tekort aan met name verpleegkundigen en doktersassistenten. In de dienstverlening kampen horecaondernemers met een tekort aan kelners, barmedewerkers en koks.

Ook in de ICT is personeel schaars. Werkgevers kunnen vooral vacatures voor netwerkspecialisten en software- en applicatieontwikkelaars moeilijk invullen. Wel is de krapte veel lager dan een jaar geleden. Het aantal faillissementen van bedrijven met veel ICT’ers stijgt sneller dan gemiddeld. Daarnaast is er in 2023 veel minder geïnvesteerd in techbedrijven dan in 2022. Hierdoor zijn veel bedrijven terughoudender met het aannemen van mensen.

Focus op meer personeelsbehoud

Ondanks de minder krappe arbeidsmarkt had 6 op de 10 werkgevers in 2023 moeite met het zoeken naar en behouden van personeel. Dit blijkt uit een grootschalig landelijk onderzoek van UWV onder werkgevers. Werkgevers investeerden daarom extra in personeelsbehoud en in de werving van nieuwe medewerkers. Ook namen ze vaker kandidaten aan die nog opgeleid moesten worden.
Deze 5 maatregelen noemden de werkgevers het vaakst:

  • extra inzetten op behoud van personeel (76 procent van de werkgevers)
  • op een andere manier personeel werven (69 procent)
  • eerder kandidaten aannemen die nog opgeleid moeten worden (68 procent)
  • meer naar vaardigheden van sollicitanten kijken en minder naar werkervaring of diploma’s (62 procent)
  • in vacatureteksten meer benadrukken wat de organisatie te bieden heeft (60 procent)

Iets minder dan de helft van de werkgevers die hinder hadden van de krapte, bood daarnaast sollicitanten betere arbeidsvoorwaarden aan en 3 op de 10 werkgevers verhoogden het loon.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In maart 2024 werden er in Noord-Brabant 26.845 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 0,9 procent ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met maart 2023 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 11,8 procent. In Nederland steeg het aantal het WW-uitkeringen de afgelopen maand met 0,5 procent. Er is een divers beeld per deelsector. De stijging komt vooral vanuit de schoonmaak en cultuursector. Bij het bank- en verzekeringswezen was er sprake van een relatief sterke daling afgelopen maand.

Related Articles

Back to top button