close
close
nethel4nd

Emoties lopen weer op na nieuwe plannen windpark

De gemeente kijkt terug op een ‘pijnlijke’ eerste planvorming die strandde in 2021. Maar wethouder duurzaamheid Daphne Bijvoet wil vooral naar de toekomst kijken. “Het is geen initiatief van de gemeente. We wachten op het principeverzoek van Vrijstad Windwinning. Hiermee informeren ze formeel bij de gemeente of een windpark past binnen het beleid en de regels van de overheid. Als we daar als gemeente mee akkoord zijn, kunnen ze een plan maken en daar een vergunning voor aanvragen.”

“Het is voor de gemeente Culemborg het allerbelangrijkste dat er een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij alle partijen goed worden gehoord. En ja, we zijn ons zeer bewust dat er zorgen leven. We staan voor het welzijn van alle Culemborgers.”

Related Articles

Back to top button