close
close
nethel4nd

Kansen ontsluiten door middel van economische diplomatie

Van 15 tot 17 april bezocht een delegatie onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken van Oekraïne Oost-Nederland om de samenwerking tussen Nederlandse en Oekraïense bedrijven te verbeteren, gefaciliteerd door regionale ontwikkelingsagentschappen (RDA's).


Georganiseerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland Oost NL en het Oekraïense ministerie van Economische Zaken, gesteund door de UCORD-projectHet bezoek was bedoeld om zakelijke samenwerkingsovereenkomsten tot stand te brengen, te netwerken, ervaringen uit te wisselen en samenwerkingsmemoranda te ondertekenen tussen Oost NL en vier Oekraïense RDA's uit de regio's Khmelnytskyi, Vinnytsia, Odesa en Sumy. De deelnemers werden bij elkaar gebracht door de betrokkenheid van de Europese Vereniging van Ontwikkelingsagentschappen EURADA, die introducties faciliteerde die leidden tot het tot stand brengen van samenwerking op het gebied van regionaal beleid tussen Oekraïne en de Europese Unie.

De Oekraïense delegatie met partners tijdens het bezoek aan Oost NL. Fotobron: UCORD-project

Nadia BihunVice-minister van Economische Zaken en leider van de Oekraïense delegatie merkte op dat Oekraïne in deze tijden van wrede en onrechtvaardige oorlog het belang erkent van 'samenwerking boven concurrentie'. Bovendien grijpt Oekraïne kansen aan om nieuwe technologieën in te zetten die rechtstreeks zijn getest onder oorlogsomstandigheden. Daarom was het bezoek vooral gericht op verbindingen leggen met Nederlandse partners en bedrijven om de ontwikkeling van de Oekraïense economie te bevorderen.

Erwin Hooglandregional minister of Overijssel province, bevestigd dat Oekraïne een belangrijke markt vertegenwoordigt die de Nederlandse exportbelangen kan verbreden. Dit enthousiasme voor samenwerking met Oekraïne werd consequent bevestigd door alle partners, versterkt door discussies waarin specifieke ideeën en oplossingen naar voren kwamen.

Eén zo'n initiatief betreft het gebruik van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland als platform om de toegang van Nederlandse bedrijven tot Oekraïne te vergemakkelijken. Wendy de Jongdirecteur van Oost NL, benadrukte dit tijdens een bijeenkomst van het landbouwplatform, georganiseerd in het kader van het bezoek van de delegatie.

Landbouwplatform Oost NL. Fotobron: UCORD-project

Nederland staat bekend als een robuuste logistieke en exportpartner en verbindt talloze zee- en rivierhavens met een uitgebreid netwerk van logistieke routes door heel Europa. Tegelijkertijd ontwikkelt de provincie Overijssel bedrijvenclusters in de Agrifoodsector en energie-efficiënte oplossingen.

Dat is de reden waarom vertegenwoordigers van deze sectoren, samen met de regionale ontwikkelingsagentschappen van de regio's Khmelnytskyi, Vinnytsia, Odessa en Sumy, aan het bezoek deelnamen. De regionale ontwikkelingsagentschappen worden gezien als strategische 'toegangspunten' die een regionale visie bezitten en internationale zakelijke partnerschappen stimuleren die bevorderlijk zijn voor harmonieus regionaal herstel en ontwikkeling.

Vertegenwoordigers van Oost NL, regionale ontwikkelingsagentschappen van de regio's Khmelnytskyi, Vinnytsia, Odessa en Sumy, en leden van de Oekraïense delegatie na de ondertekening van samenwerkingsmemoranda. Fotobron: UCORD-project

Om een ​​betrouwbare samenwerking en kennisuitwisseling te garanderen, hebben de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL Oost-Nederland en de regionale ontwikkelingsorganisaties uit de regio's Khmelnytskyi, Vinnytsia, Odessa en Sumy samenwerkingsmemoranda ondertekend. Deze belangrijke stap zal ook de steun van het Zwitsers-Oekraïense project UCORD versterken, waardoor de rol van deze agentschappen als leiders en facilitators bij het herstel wordt versterkt, die in staat zijn regionale prioriteiten te identificeren en partnerschappen te smeden voor projectontwikkeling en -implementatie die het Oekraïense regionale potentieel volledig benutten.

Presentatie van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap in regionale ontwikkelingsagentschappen, door Maryna Bryl. Fotobron: UCORD-project.

Maryna Brylleider van de Zwitsers-Oekraïense project UCORDbenadrukte de transformatie van Oekraïense regionale ontwikkelingsagentschappen en hun rol als interactieplatforms tussen overheid, bedrijfsleven en academische wereld. Dit samenwerkingsmodel is een praktische en veelomvattende basis voor het herstel en de ontwikkeling van de Oekraïense regio's.

Het Nederlandse ‘triple helix’-model van interactie tussen overheid, bedrijfsleven en academische wereld biedt waardevolle lessen over complexe partnerschappen. Alle Nederlandse entiteiten die samenwerken met de Oekraïense delegatie zijn zich niet alleen bewust van dit model, maar demonstreren actief de praktische toepassing ervan:

  • In Overijssel provinceis de succesvolle energie-efficiënte transitie op Hessenpoort Business Park een voorbeeld van de aanpassing van de Nederlandse wetgeving om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, de betrokkenheid van lokale autoriteiten om de bedrijfsvoering te vergemakkelijken, en de proactieve aanpassing door bedrijven aan de uitgebreide behoeften van grote industriële complexen.
  • Overijssel heeft ook een alomvattend overgangsbeleid voor energie ontwikkeld, waardoor het gebruik van zonnepanelen in woningen economisch haalbaar wordt door de bijdragen aan de algemene energievoorziening en het piekgebruik in evenwicht te brengen.
  • In gemeente Deventerheeft de triple helix-samenwerking technologische oplossingen opgeleverd waarbij jong talent betrokken is: de De Kien campus gedijt met steun van het bedrijfsleven, de provincie, de gemeente en Saxion Universiteithet optimaliseren van de integratie van ambtenaren, studenten en jonge professionals in bedrijfsinnovatie.
  • De stichting “Ondernemend Oekraïne”. werkt samen met de gemeente en het Nederlandse Ministerie van Defensie aan een trainingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen. Dit programma heeft tot doel het Nederlandse ondernemingsklimaat en de Nederlandse regelgeving te verduidelijken en de instrumenten te bieden die nodig zijn voor het starten van een bedrijf in Nederland, met voortdurende steun voor de uiteindelijke verplaatsing ervan naar Oekraïne.

De Oekraïense delegatie bij het gemeentegebouw van Deventer. Fotobron: UCORD-project

Voor alle gevestigde en geplande triple helix-projecten is een cruciaal advies voor het vergroten van de effectiviteit van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en academische wereld het grondig begrijpen van de activiteiten en missies van elke deelnemer. Deze fundamentele stap is cruciaal voor het stellen van haalbare doelen en het bereiken van de duidelijkheid die zo door de Nederlanders wordt gekoesterd en die zo essentieel is voor de Oekraïners die voor de uitdaging staan ​​om de economische groei te midden van oorlog te stimuleren.

Related Articles

Back to top button