close
close
nethel4nd

Subsidie voor innovatieve landbouwprojecten in Noord-Nederland

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 richt zich op samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen en waarvan in ieder geval één partij landbouwer is. Projecten van goedgekeurde aanvragen horen bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om binnen de Europese unie te leren van elkaars projecten en innovatie te stimuleren binnen de landbouwsector.

Digitale informatiebijeenkomst

Op donderdag 25 april 2024 houden en provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een informatief Teams-uur over de openstelling van de subsidie. Tijdens de Teams-sessie geven vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) informatie over deze subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve landbouwprojecten. Er is zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst ruimte voor vragen. Aanmelden kan via Samenwerken aan innovatie 2024 (EIP) (snn.nl).

Landbouwbeleid

De subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, heeft tot doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, terwijl voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

(Foto: Dorien Benning)

Related Articles

Back to top button