close
close
nethel4nd

Deze gemeenten vingen dit jaar nog geen statushouders op

Gemeenten en statushouders

Een gemeente heeft volgens de Huisvestingswet van 2014 de wettelijke taak om voor een woning te zorgen voor statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Elk half jaar bepaalt het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar ook asielzaken onder valt, de taakstelling per gemeente. Een gemeente met meer inwoners moet meer statushouders (ook wel vergunninghouders) opvangen, dan een kleine gemeente. Als een gemeente voor te weinig huizen voor statushouders zorgt, dan wordt de achterstand meegenomen naar de volgende periode. De provincie ziet erop toe dat gemeenten dit ook echt doen en kan in het uiterste geval gemeenten dwingen.

Related Articles

Back to top button