close
close
nethel4nd

Veel dank voor grote inzet gemeenteraden

Op deze dag stelde het bestuur ons Beleidsplan, Dekkingsplan en het Meerjarenontwikkelplan van onze brandweer vast. Het vaststellen van dit Meerjarenontwikkelplan ging gepaard met het besluit om structureel extra te investeren in onze brandweerorganisatie.

De komende tijd starten we als veiligheidsregio met de implementatie van de verschillende plannen. Voor het beleidsplan geldt dat de afdelingen de speerpunten verwerken in hun jaarplannen. Hiermee wordt dit plan concreet.

Om het meerjarenontwikkelplan te implementeren start onze brandweer het programma Versterking Brandweer. Over de voortgang van dit programma informeren we ons bestuur twee keer per jaar via de bestuurlijke adviescommissie brandweerzorg. De gemeenteraden brengen we jaarlijks op de hoogte via ons algemeen bestuur.

Nogmaals bedankt voor uw grote bijdrage.

Related Articles

Back to top button