close
close
nethel4nd

Utrecht legaliseert thuiswerken voor sekswerkers

Foto: Pixabay

Een sekswerker moet legaal vanuit de eigen woning kunnen werken, net als bij andere aan huis gebonden beroepen. De voorwaarden voor thuissekswerk gaat de gemeente opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het Utrechtse college stelt dit voor aan de gemeenteraad. Sekswerk is een legaal beroep en daarom is het belangrijk dat dit in de stad veilig, schoon en transparant kan.

De gemeente Utrecht werkt al langer aan het moderniseren van het sekswerkbeleid en het realiseren van meer werkplekken voor sekswerkers in de stad. Dat doet de gemeente nadrukkelijk samen met de sekswerkers zelf, de hulp- en dienstverlening, OM en politie, inwoners en andere betrokkenen.
Thuissekswerk gebeurt ook nu al in Utrecht en leidt niet tot grote overlast voor omwonenden. Zeker niet als het gaat om een individuele sekswerker die er in vrijheid voor kiest vanuit de eigen woning te werken. Dat is dan ook wat het college wil toestaan. Net als bij andere aan huis gebonden beroepen hebben de Utrechtse sekswerkers hier geen vergunning voor nodig. De huidige privacywetgeving staat dit soort registratie ook niet toe. Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid: ‘Sekswerk is een legaal beroep waarvoor op een veilige manier ruimte moet zijn in Utrecht. Sekswerkers wachten al lang op meer legale mogelijkheden om hun beroep uit te oefenen in de stad. We hebben veel gesprekken gevoerd en geluisterd naar sekswerkers en allerlei andere betrokkenen. Het wettelijk toestaan dat iemand sekswerk vanuit de eigen woning verricht, geeft de sekswerker de erkenning een legaal beroep te hebben. Hiermee wordt de drempel verlaagd voor het melden van misstanden, waardoor het sekswerk veiliger wordt.’

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden waaraan sekswerkers moeten voldoen en die het college in de APV opgenomen wil zien, zijn: per woning mag één bewoner sekswerk verrichten. Met het oog op de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van sekswerkers geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Deze inwoner moet dan al wel 3 maanden op dat adres staan ingeschreven. De verdiensten uit het sekswerk moeten volledig naar de sekswerker zelf gaan. En er mag geen sprake zijn van bemiddeling door derden. De sekswerker mag dagelijks tussen 06.00 en 01.00 uur klanten thuis ontvangen.
Na het onderzoek en advies van de Commissie Sorgdrager over de toekomst van sekswerk, koos de gemeente voor een proef van drie jaar voor thuissekswerk. In die periode wordt samen met betrokken partijen bekeken wat goed werkt en wat bijsturing nodig heeft, met de intentie om thuissekswerk duurzaam toe te staan in de stad.
Naast het vaststellen van de voorwaarden in de APV in de gemeenteraad, moet ook het omgevingsplan worden aangepast om thuissekswerk te legaliseren. Een voorstel hiervoor stuurt het college rond de zomer naar de gemeenteraad. Bij een positief besluit, kan de proeftuin met thuiswerken dan starten.
Het college komt ook dit jaar met een voorstel over de voorwaarden voor een kleinschalige locatie, waar sekswerkers zelfstandig een werkruimte kunnen huren. De gemeente gaat ondertussen al wel in gesprek met ondernemers over waar een kleinschalige locatie zou kunnen komen.

Related Articles

Back to top button