close
close
nethel4nd

Staten Zuid-Holland: geef PAS-melders voorrang bij stikstofruimte

Den Haag

Een deel van Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat de zogeheten PAS-melders voorrang krijgen als er stikstofruimte vrijkomt. Het CDA, de BBB, ChristenUnie en SGP hebben het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om het voorbeeld te volgen van de provincie Utrecht.

Het Utrechtse college is van plan om eerst de PAS-melders te helpen als er stikstofruimte beschikbaar komt in de eigen depositiebank. Op die manier kunnen de boeren die buiten hun schuld om zonder benodigde natuurvergunning werken gelegaliseerd worden.

„We moeten het zo proberen te regelen dat partijen als Schiphol er niet tussen kunnen komen als er stikstofruimte vrijkomt”, zegt CDA-Statenlid Tea Both-Verhoeven, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het dagelijks provinciebestuur van Zuid-Holland. „Laten we de ruimte in onze eigen stikstofdepositiebank eerst beschikbaar stellen aan de PAS-melders en interimmers, voor het te laat is. Het steekt dat Schiphol stikstofrechten inneemt om een natuurvergunning te kunnen krijgen.”

Vorige week werd bekend dat de Schiphol Group stikstofrechten heeft gekocht van twee boerenbedrijven uit Zuid-Holland. De exploitant van diverse luchthavens wil daarmee een natuurvergunning voor Rotterdam The Hague Airport veiligstellen.

Related Articles

Back to top button