close
close
nethel4nd

Vooraankondiging arresten Hoge Raad 26 april 2024

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 26 april 2024 aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak NTFR-nr.
23/01021 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2023, nrs. BRE 21/3743 t/m 21/3746
ECLI:NL:RBZWB:2023:1555 Prejudiciële vragen in verband met WLTP/NEDC2-testmethode CO2-uitstoot (BPM)
2023/833
23/01021 Conclusie A-G Ettema 21 juli 2023
ECLI:NL:PHR:2023:696 A-G Ettema ‘beantwoordt’ prejudiciële vragen over de problematiek inzake de overgang van de NEDC- naar de WLTP-testmethode voor de vaststelling van de CO2-uitstoot
2023/1907

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak
23/02896 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 juni 2023, nr. 22/00390
ECLI:NL:GHARL:2023:4900 Niet aannemelijk dat Duitse auto niet feitelijk ter beschikking stond
23/04926 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, nr. 22/1783
ECLI:NL:GHARL:2023:9448 Op gezamenlijke rekening uitbetaalde pensioenuitkering terecht volledig bij belanghebbende belast
24/00316 Hoge Raad der Nederlanden 15 september 2023, nr. 23/01546
ECLI:NL:HR:2023:1261 Herzieningsverzoek afgewezen omdat geen sprake is van feiten die pas na de uitspraak bekend werden) (art. 80a Wet RO)

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

Rolnr. HR Gegevens voorliggende uitspraak
23/00169 Rechtbank Amsterdam nrs. 22/3233 en 22/3234
23/00945 Rechtbank Den Haag nrs. 21/7198, 21/7199, 21/7201 en 21/7202
23/00945 Conclusie A-G Koopman 26 januari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:102, NTFR 2024/578, A-G Koopman belicht begrip ‘nieuwe jurisprudentie’ in kader van ambtshalve vermindering
23/01317 Rechtbank Amsterdam nr. 22/3231
23/01318 Rechtbank Amsterdam nrs. 22/3235 en 21/3236
23/01319 Rechtbank Amsterdam nrs. AMS 22/3237 V en AMS 22/323 8 V
23/03687 Rechtbank Den Haag nr. 22/5262
23/04636 Rechtbank Den Haag nr. 22/3342
24/00223 Centrale Raad van Beroep 22 oktober 2023, nr. 22/1206, ECLI:NL:CRVB:2023:2191

Op maat gemaakt NDFR-pakket

Snel betrouwbare fiscale duiding vinden die ook nog betaalbaar is? Dat kan met NDFR op maat – de oplossing die je in staat stelt om vol vertrouwen voorop te blijven lopen in het fiscale landschap.

Als MKB-advieskantoor wil je natuurlijk niet het duurste totaalpakket afnemen. Maar wel kunnen beschikken over waardevolle fiscale informatie die specifiek voor jou van belang is. Daarnaast wil je wel gebruik maken van een geavanceerde zoekfunctionaliteit, nuttige tools en software die grote bedrijven ook gebruiken, daarom is er nu: NDFR op maat. De nieuwe module milieu en energie is nu beschikbaar. In mei volgt een nieuwe module Wet minimumbelasting 2024.

Related Articles

Back to top button