close
close
nethel4nd

Denk mee over wonen in Utrecht, nu en in de toekomst

NieuwsUTRECHT > De gemeente Utrecht werkt aan een nieuw plan voor het thema wonen voor de periode 2025-2040, en roept hiervoor de hulp van de inwoners in. “We willen een plan waar Utrechters zich in herkennen, met oplossingen voor problemen waar zij op woongebied tegenaan lopen”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Daarom roepen we iedereen op om mee te denken en de enquête op onze website in te vullen.” De wethouder gaat op 24 april ook de stad in, mét een iPad met daarop de enquête, om mensen te vragen om de vragenlijst samen in te vullen.

De woningmarkt maakt een grote verandering door. De woningtekorten zijn opgelopen, marktomstandigheden zijn veranderd en de gemeente wil meer regie pakken op het thema wonen. De Vries: “In Utrecht zetten we in op de overgang van woningmarkt naar volkshuisvesting, waarin we meer kunnen sturen op één van onze belangrijkste ambities: een fijne, betaalbare woonplek voor iedereen. Vanuit deze ambitie werken we het komende jaar aan een nieuw plan voor wonen in Utrecht.”

Input inwoner essentieel

Juist omdat de nieuwe beleidsnota wonen moet aansluiten op de ideeën en wensen die leven in de stad, gaat de gemeente in gesprek met bewoners en organisaties. Inwoners kunnen via het platform ‘Denkmee’ hun stem laten horen door de enquête in te vullen. In de enquête kunnen mensen hun mening geven over hun eigen woonsituatie, over de belangrijke opgaven in de stad en over de rol van de gemeente. Ook kunnen deelnemers aangeven of zij open staan voor een verdiepend interview. Op een later moment volgt ook een gesprek met bewoners en de wethouder Wonen. De enquête is online vanaf 24 april 2024 en loopt tot 12 mei 2024.

Het ophalen van geluiden onder inwoners is onderdeel van de eerste fase op weg naar het nieuwe

woonplan. De input uit de enquêtes en gesprekken helpen de gemeente om de belangrijkste opgaven te benoemen en richting te geven. De Vries: “Denk aan woningdelen, het realiseren van betaalbare woningen, combinaties van wonen en zorg of het verbeteren van de positie van middeninkomens in de stad; in de beleidsnota komt alles wat met wonen te maken heeft aan bod.”

In de tweede helft van 2024 start een vervolg participatietraject op basis van de uitkomsten uit de eerste fase. In 2025 besluit de gemeenteraad over het nieuwe plan.

Related Articles

Back to top button