close
close
nethel4nd

Utrecht op zoek naar extra plekken voor asielzoekers door Spreidingswet

NieuwsUTRECHT > Utrecht gaat op zoek naar ruim 500 extra plekken voor asielzoekers die medio 2025 beschikbaar moeten zijn. Dit in het kader van de landelijke Spreidingswet, die gemeenten verplicht om opvangvoorzieningen voor asielzoekers in hun gemeente te realiseren. Utrecht ving altijd al evenredig op, maar door de uitwerking van de Spreidingswet moet de gehele provincie meer op gaan vangen. Gemeente Utrecht wordt verantwoordelijk voor het realiseren van 1.988 asielopvangplekken, hoger dan verwacht. Gemeenten hebben tot 1 november de tijd om tot een plan van aanpak te komen namens alle gemeenten in de provincie, waarna het rijk op 31 december definitief besluit hoeveel opvangplekken elke gemeente daadwerkelijk moet realiseren.

Rachel Streefland, wethouder Asiel: “Utrecht heeft als mensenrechtenstad altijd haar verantwoordelijkheid genomen in het opvangen van asielzoekers in onze stad. We hebben andere gemeenten ook opgeroepen om dit te doen. Met de komst van de Spreidingswet komt er een solidaire verdeling voor het hele land voor opvangplekken.”

Uitdaging
Gemeente Utrecht heeft op dit moment plek voor ruim 1.300 asielzoekers (zowel volwassenen als alleenstaande minderjarige asielzoekers) op verschillende locaties in de stad. Niet al deze locaties tellen mee voor de Spreidingswet, omdat sommige locaties nu nog tijdelijke locaties zijn. Vanuit de Spreidingswet mogen alleen locaties die tot 1 februari 2026 beschikbaar zijn meetellen. Van de nu 1.300 bestaande plekken weten we zeker dat er straks in ieder geval 900 duurzame plekken beschikbaar zijn, waardoor er nog bijna 1.100 plekken extra nodig zijn. Dit kunnen tijdelijke of duurzame locaties zijn waar we naar op zoek moeten.

“We zien dat dit een heel grote uitdaging zal zijn in de tijd van nu: de grote druk op de opvang voor mensen die dakloos zijn geraakt uit Nederland of daarbuiten, opvang voor gevluchte Oekraïners, een krapte aan geschikte locaties, een grote schaarste aan woningen waardoor mensen in diverse opvangvormen niet uit kunnen stromen naar een woning en de gemeentelijke financiën die onder druk staan,” aldus Streefland.

Tenminste 75%
Op basis van deze uitdagingen is het streven om tenminste 75% van de verplichting aan gemeente Utrecht te realiseren, dat wil zeggen 1.491 asielopvangplekken van de in totaal 1.988 plekken voor gemeente Utrecht. In de praktijk betekent dat dat Utrecht op zoek gaat naar 574 plekken die medio 2025 beschikbaar moeten zijn. Op termijn streven we ernaar 100% van de opgave te realiseren.

De komende tijd zoeken we naar geschikte locaties voor asielopvang. We streven naar kwalitatief goede en duurzame opvanglocaties, vanuit het Plan Einstein concept. Dit zijn asielbuurtcentra waar ook Utrechters mee kunnen doen aan activiteiten en cursussen, en met woonruimtes voor Utrechters.

Lees hier de raadsbrief ‘Start uitvoering Spreidingswet en zoektocht asielopvanglocaties’

Related Articles

Back to top button