close
close
nethel4nd

Gasveld Groningen gaat voorgoed dicht

De Eerste Kamer heeft gestemd voor een definitieve stopzetting van de aardgasproductie uit het Groningenveld, net ten noorden van Nederland. De productie uit het veld, beheerd door NAM – een joint venture tussen Shell en ExxonMobil – is in verband gebracht met seismische activiteiten die schade hebben veroorzaakt aan gebouwen in het gebied.

De Senaat heeft oorspronkelijk teruggedrongen op een wetsvoorstel dat de productie uit het veld tegen 1 oktober 2024 zou stopzetten, waarbij bepaalde leden garanties zochten om ervoor te zorgen dat de maatregel de zekerheid van de gasvoorziening voor het land niet in gevaar zou brengen.

De gasproductie in het veld stopte afgelopen oktober, na jaren van productiebeperkingen. Tijdens een koudegolf van de afgelopen maanden was het veld echter tijdelijk beschikbaar voor beperkte productie.

Als reactie op de zorgen van de Senaat heeft de regering verzekerd dat het risico met betrekking tot de voorzieningszekerheid minimaal is en zich alleen zou voordoen als het land twee uitzonderlijk koude winters op rij zou meemaken, aldus Reuters.

“Er zijn genoeg redenen om de gaswinning te sluiten. Sommige mensen vinden ze emotioneel; Ik vind ze rationeel”, aldus demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief. “Gronings gas kan niet veilig worden gewonnen. Dit wordt al jaren ontkend en heeft onder meer geleid tot een enorme vertrouwensbreuk. Wij sluiten omdat de gaswinning onveilig is, niet omdat wij vinden dat mensen verdrietig zijn. We sluiten omdat aardbevingen mensen ziek maken en gemeenschappen vernietigen. Daar is helemaal niets emotioneels aan.”

Shell en ExxonMobil hebben een arbitragehof aangezocht om tot een besluit te komen over de vraag of zij compensatie moeten krijgen van de Nederlandse overheid voor het stopzetten van de gasproductie in Groningen, dat nog steeds over enorme reserves beschikt.

De Nederlandse schatkist heeft sinds het begin van de productie in de jaren zestig ongeveer 363 miljard euro ontvangen. De winst van Shell en Exxon uit Groningen bedroeg destijds zo'n 66 miljard euro.

Groningen werd in 1959 ontdekt en is het grootste gasveld van Europa. Volgens schattingen bedragen de resterende, winbare gasreserves van het veld ongeveer 450 miljard m33.

Related Articles

Back to top button