close
close
nethel4nd

Nieuwe maatregelen in Amsterdam gericht op het bestrijden van het massatoerisme

De stad Amsterdam is resoluut in haar missie om de negatieve effecten van het massatoerisme op haar landschap te beteugelen. Zij heeft verschillende strategieën ontwikkeld om dit te bereiken, met name door hotelovernachtingen te beperken. In een belangrijke stap heeft het gemeentebestuur symbolisch de bouw van nieuwe hotels verboden, waarmee het zijn niet-aflatende inzet voor het behoud van de leefbaarheid van Amsterdam voor bewoners en bezoekers benadrukt. De raad wil het toerisme inperken en een jaarlijks maximum van 20 miljoen hotelovernachtingen voor toeristen afdwingen.

De stad heeft strengere regels opgelegd voor de bouw van nieuwe hotels. Volgens de nieuwe regel mag er pas een nieuw hotel gebouwd worden als een bestaand hotel sluit. Bovendien mag het aantal bedden niet worden uitgebreid en moet de nieuwe vestiging beter zijn dan de oude. Dit betekent dat het nieuwe hotel moderner en duurzamer moet worden. De stad heeft hoteliers ook aangemoedigd om te overwegen hun hotels buiten het stadscentrum te bouwen. Deze regel zal echter niet van toepassing zijn op nieuwe vestigingen die al een bouwvergunning hebben.

Amsterdam wil de helft van zijn riviercruiseschepen verbieden

Amsterdam heeft onlangs haar plan onthuld om het aantal aanmerende riviercruiseschepen in de komende vijf jaar te halveren. Deze strategische zet is een belangrijk onderdeel van de campagne van de Nederlandse hoofdstad tegen het massatoerisme. De stad verwacht dat deze maatregel ertoe zal leiden dat er jaarlijks ongeveer 270.000 toeristen minder komen. Vanaf 2028 mogen maximaal 1.150 schepen aanmeren, aangezien dit aantal de afgelopen jaren is toegenomen. In 2023 meerden ongeveer 2.125 schepen aan in de stad, met ongeveer 500.000 passagiers aan boord. De stad voorziet ook dat dit besluit de luchtvervuiling zal verminderen en een duurzamere toeristische omgeving zal bevorderen.

Het beperken van het aantal toeristen en het reguleren van harddrugs

In 2017 probeerde Amsterdam een ​​restrictief beleid te voeren op hotelvastgoed. De gemeenteraad vond echter dat de maatregelen moesten worden herzien om hun doelstellingen te bereiken. Volgens hen worden er nog steeds hotels gebouwd, komen er nieuwe bij en lopen er 26 initiatieven. De lokale overheid werkt er actief aan om het aantal toeristen dat de stad bezoekt, dat neerkomt op miljoenen per jaar, te beperken. In 2019 bezochten ruim 20 miljoen mensen Amsterdam, het Venetië van het Noorden, vóór de Covid-pandemie.

Amsterdam neemt maatregelen om bepaald gedrag te ontmoedigen, vooral als het om drugs gaat. Burgemeester Femke Halsema steunt de regulering van harddrugs, zoals cocaïne en MDMA, en stelt dat deze verkrijgbaar kunnen zijn bij apothekers of via een medisch model. Halsema, een milieuactivist die sinds 2018 aan de macht is, wil de levenskwaliteit van bewoners verbeteren. Een van haar campagnes is gericht op het terugdringen van het aantal dronken Britse toeristen dat de stad bezoekt. wat positieve resultaten heeft opgeleverd. In november 2023 bleek uit een onderzoek dat het aantal Britse bezoekers met meer dan 20% was gedaald. Daarnaast heeft Amsterdam sinds de COVID-19-crisis diverse ontmoedigende maatregelen genomen, zoals het verhogen van de toeristenbelasting, het opleggen van strenge regels voor seizoensverhuur, het verbieden van het roken van cannabis op de Wallen, het verbieden van cruiseschepen uit het stadscentrum en het hard optreden tegen op coffeeshops. Al deze nieuwe regels hebben tot doel de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.

Related Articles

Back to top button